Об односторонней позиции некоторых левых по вопросу о войне на Украине

Автор: Андрей Ищенко,

член Социалистического объединения «Левая оппозиция» (г. Одесса)

 

 

Я очень уважительно отношусь к известному левому публицисту Олегу Ясинскому, проживающему достаточно долгое время в Сантьяго. Являюсь давним поклонником его творчества. Можно сказать, что воспитывался на его талантливых работах. Однако читаю недавно на его странице в фэйсбуке:

Oleg Yasinsky
«Когда сыновья народа Украины вместо того, чтобы продолжать убивать и умирать, развернут оружие в сторону отдающих приказы палачей?»

И мне абсолютно понятен такой призыв Олега Ясинского, но мне совершенно непонятно почему этот призыв столь односторонний и направлен исключительно к сыновьям Украины? Тем более, что сам Ясинский живет явно не в Украине и, как подлинный левый интернационалист, должен был бы призывать к развороту оружия против своих господ всех участников конфликта.

Также я представил себе вооруженный конфликт двух буржуазных стран. Допустим, это были бы империалистические США и полуколониальная Мексика. В этом случае Олег Ясинский также призывал бы разворачивать оружие исключительно сыновей Мексики?

Олегу Ясинскому наверняка известно, что основными поджигателями войны являются США, Российская Федерация и Европейский союз, экономические и политические интересы которых схлестнулись именно в Украине. Война в Украине — закономерный итог того, чем более десяти лет занимались различные группировки украинской и мировой буржуазии. Они искусственно укрепляли и разжигали различные предрассудки массового сознания, чтобы крепче привязать к себе рабочих, мелких предпринимателей, крестьян и другие трудящиеся классы. Они раскалывали Украину, чтобы беспрепятственно собирать голоса в своих электоральных вотчинах. Они разделяли, чтобы властвовать и богатеть. А из-за границы в этом активно помогали империалисты из США, ЕС и России. Они играли на региональных противоречиях и искусственно подпитывали их, чтобы поставить во главе Украины дружественный себе клан украинских олигархов. Именно мировые империалистические силы, вместе с украинскими капиталистами и их обслугой, несут прямую ответственность за разжигание нынешней кровавой бойни. Это искусственное разжигание противоречий в борьбе за власть, бизнес, сферы влияния и поставило Украину перед лицом катастрофы.

Видит ли Олег Ясинский разницу между региональным империалистом РФ и полуколониальной Украиной? Так почему Олег Ясинский теперь занял столь одностороннюю позицию и не призывает разворачивать оружие против своих господ всех участников империалистического конфликта на Украине??

 

Лишіть шулєрам тасувати їх колоди

Автор: Олександр Ладиненко

 

А кричите, що несете
І душу і шкуру
За отєчество!.. Єй богу
Овеча натура.
Дурний шию підставляє
І не знає за що!

Слова Т.Шевченка хоч і вирвані із контексту, але яскраво характеризують те огидне дійство, яке відбудеться завтра. Вівці знову обиратимуть вовків, негідники розводитимуть лохів.

Не так давно комуністи, які не втратили совість та залишки здорового глузду, закликали громадян, не брати участі в цьому мерзенному шоу. Нє прошло і полгода, як знову клич: «Легітимізуйте наші золоті унітази!» Тепер уже не один, а декілька сотень, бо попередні не по євростандарту. Ну… ну…

Наївний дурень, хто вважає незаконними нинішнє розводілово — усе законно. Лишень то — їх закон, а не ваш, їх правила гри, а не ваші. Попередній цар і його бояри були такими ж легітимними із їх унітазами, як і нинішні. Ви чуєте — вам підсовують царів і бояр, яких самі ж оберете! Суть не у фізіономіях, не в прізвищах, а в системі. Чия власність — того й влада. Ви делегуєте їм в черговий раз право експлуатувати, гнобити, грабувати вас, кидати ваших дітей на війну за заводи, шахти, пароходи, капітали.

Чи відчуваєте ви в собі людську гідність кинути рішуче — ні, грі за чужими правилами? Чи можете переконати друзів та знайомих, в тому, що ходіння на вибори «аби ваш голос не використали» веде до абсолютно протилежного наслідку. Вам не просто на шию кидають ярмо, ви самі ж його одягаєте із почуттям виконаного боргу. Знайдіть же хоч краплю відваги і самоповаги — лишіть шулєрам тасувати їх колоди.

P.S.
І ще одне. Скажете, як же так — цьому не вчать ні в школі, ні в університеті? Професори і доценти йдуть на вибори, вони ж умні, а що ж ми? Так от ті, на кого ви поглядаєте, в більшості своїй (на щастя не всі) — безвідповідальна буржуазна сволота, «лайно нації», так і запам’ятайте і запишіть. Гляньте на їх справи: 23 роки країну грабують за їх мовчазної згоди, а нещодавно під їх улюлюкання стравили і погнали на бійню ваших дітей. Сучасна інтелектуальна еліта, зборище негідників-пристосуванців, вона безмолствує і підюдює, усмиряє і обалванює трудящий народ, за рахунок якого живе. Їх заклики до абстрактної свободи та демократії — лицемірство або тупоумство, за яким у будь-якому випадку ховається інтерес панівного класу.

Щодо перспектив розбудови антивоєнного руху

 

Позиція редакції інтернет-журналу «Помідор» полягає в тому, що нагальною вимогою антивоєнного руху має бути насамперед негайне припинення вогню та в першу чергу використання важкого озброєння в густонаселених районах. Водночас ми цілком усвідомлюємо, що жодна зі сторін конфлікту наразі не зацікавлена ​​в припиненні бойових дій, а ініціатори війни її за власною ініціативою не зупинять. Ні американський, ні російський, ні європейський імперіалізм не зацікавлені у припиненні воєнних дій, за розпалювання яких кожен з них несе пряму відповідальність разом із своїми маріонетками в Україні – олігархами і націоналістами всіх кольорів. Як би безжалісно і сумно це не звучало, але війна в Україні – доконаний факт і вона буде тривати! І гинутимуть люди!

Війна в Україні — закономірний підсумок того, чим понад десять років займалися різні угруповання української та світової буржуазії. Вони штучно зміцнювали і розпалювали різні забобони масової свідомості, щоб міцніше прив’язати до себе робітників, дрібних підприємців, селян і інші трудящі класи. Вони розколювали Україну, щоб безперешкодно збирати голоси у своїх електоральних вотчинах. Вони поділяли, щоб панувати і багатіти. А з-за кордону в цьому активно допомагали імперіалісти з США, ЄС та Росії. Вони грали на регіональних протиріччях і штучно підживлювали їх, щоб мати на чолі України дружній собі клан українських олігархів. Саме світові імперіалістичні сили, разом з українськими капіталістами і їх обслугою, несуть пряму відповідальність за розпалювання нинішньої кривавої бійні. Це штучне розпалювання протиріч у боротьбі за владу, бізнес, сфери впливу і поставило Україну перед лицем катастрофи.

Чи можуть зупинити цю катастрофу якісь інші сили? Можуть! Але як? Закликами? Переговорами? Круглими столами? Конференціями? Деклараціями? Ні! Виключно активними діями, спрямованими на відсторонення від влади своїх власних урядів війни, відповідальних за вбивства в Україні. Українські ліві в своїй більшості вже зайняли таку антиурядову антиолігархічну позицію. Але такої позиції лише українських лівих явно недостатньо. Тепер справа за нашими товаришами в США, Росії та Європі! Ми чекаємо активної антивоєнної позиції наших товаришів, що має полягати не в пацифістських абстракціях та добрих побажаннях, а, насамперед, в радикальному тиску на свої уряди! Справжня антивоєнна позиція лівих полягає в боротьбі проти своїх власних імперіалістичних урядів.

Тому зараз не залишається інших шляхів для боротьби за мир в Україні, як розгортання боротьби за відсторонення від влади урядів війни в Києві та Москві, Брюсселі та Вашингтоні. У цьому і полягає зміст боротьби лівих за мир: повалення власних урядів війни. Хто не розуміє цього, той не розуміє нічого.

Шлях до миру в Україні лежить через роззброєння всіх конфліктуючих сторін. Тільки одночасне виведення каральних військ з Донбасу і окупаційних з Криму може запустити процес врегулювання ситуації. Необхідна повна демілітаризація цих регіонів.

Геть українські каральні війська — з Донбасу! Геть російські окупаційні війська — з Криму! Повна демілітаризація Донбасу і Криму!

Закликаємо приєднуватись до антивоєнної ініціативи!

Редакція інтернет-журналу «Помідор»

 

*****

 

О перспективах развития антивоенного движения

Позиция редакции интернет-журнала «Помидор» заключается в том, что неотложным требованием антивоенного движения должно быть, прежде всего, немедленное прекращение огня и, в первую очередь, использования тяжелого вооружения в густонаселенных районах. Вместе с тем, мы полностью осознаем, что ни одна из сторон конфликта пока не заинтересована в прекращении боевых действий, а инициаторы войны ее по своей собственной инициативе не остановят. Ни американский, ни российский, ни европейский империализмы не заинтересованы в прекращении военных действий, за разжигание которых каждый из них несет прямую ответственность вместе со своими марионетками в Украине — олигархами и националистами всех цветов. Как бы безжалостно и грустно это не звучало, но война в Украине — свершившийся факт и она будет продолжаться! И будут гибнуть люди!

Война в Украине — закономерный итог того, чем более десяти лет занимались различные группировки украинской и мировой буржуазии. Они искусственно укрепляли и разжигали различные предрассудки массового сознания, чтобы крепче привязать к себе рабочих, мелких предпринимателей, крестьян и другие трудящиеся классы. Они раскалывали Украину, чтобы беспрепятственно собирать голоса в своих электоральных вотчинах. Они разделяли, чтобы властвовать и богатеть. А из-за границы в этом активно помогали империалисты из США, ЕС и России. Они играли на региональных противоречиях и искусственно подпитывали их, чтобы поставить во главе Украины дружественный себе клан украинских олигархов. Именно мировые империалистические силы, вместе с украинскими капиталистами и их обслугой, несут прямую ответственность за разжигание нынешней кровавой бойни. Это искусственное разжигание противоречий в борьбе за власть, бизнес, сферы влияния и поставило Украину перед лицом катастрофы.

Могут остановить эту катастрофу какие-то другие силы? Могут! Но как? Призывами? Переговорами? Круглыми столами? Конференциями? Декларациями? Нет! Исключительно активными действиями, направленными на отстранение от власти своих собственных правительств войны, ответственных за убийства в Украине. Украинские левые в своем большинстве уже заняли такую ​​антиправительственную антиолигархическую позицию. Но такой позиции только украинских левых явно недостаточно. Теперь дело за нашими товарищами в США, России и Европе! Мы ждем активной антивоенной позиции наших товарищей, которая должна заключаться не в пацифистских абстракциях и добрых пожеланиях, а, прежде всего, в радикальном давлении на свои правительства! Настоящая антивоенная позиция левых заключается в борьбе против своих собственных империалистических правительств.

Поэтому сейчас не остается других путей для борьбы за мир в Украине, как развертывание борьбы за отстранение от власти правительств войны в Киеве и Москве, Брюсселе и Вашингтоне. В этом и заключается смысл борьбы левых за мир: свержение собственных правительств войны. Кто не понимает этого, тот не понимает ничего.

Путь к миру в Украине лежит через разоружение всех конфликтующих сторон. Только одновременный вывод карательных войск из Донбасса и оккупационных из Крыма может запустить процесс урегулирования ситуации. Необходима полная демилитаризация этих регионов.

Долой украинские карательные войска — из Донбасса! Долой российские оккупационные войска — из Крыма! Полная демилитаризация Донбасса и Крыма!

Призываем присоединяться к антивоенной инициативе!

Редакция интернет-журнала «Помидор»

Зачем участвовать в социальных акциях?

Автор:  Андрей Ищенко,

координатор независимого профсоюза «Захист праці» в Одесской области

781Социальная акция – один из видов деятельности обыкновенных людей, целями которого является эффективное разрешение проблем, волнующих и затрагивающих важнейшие в данный период времени интересы определенных групп населения. Это могут быть наемные работники, мелкие предприниматели, студенты, пенсионеры, пассажиры городского транспорта, родители детей какого-либо дошкольного учреждения, жители микрорайона или всего города в целом, журналисты или таксисты, рыночные торговцы или врачи.

Это может быть проблема, волнующая работников одного предприятия, например: работников Украинского Дунайского пароходства в Измаиле, которые в нарушение всех украинских законов и здравого смысла, около 11 месяцев не получают свою честную зарплату, а руководство пароходства при этом катается на супердорогих авто. И, конечно же, в этом случае работники просто вынуждены время от времени переходить к активным методам защиты своих жизненных интересов, поскольку молчит президент, молчит премьер, молчит Верховная рада, молчит и власть, и оппозиция, а от наличия зарплаты зависит в прямом смысле этого слова жизнь этих людей и их близких.

Это могут быть вопросы жителей какой-либо небольшой локальной территории, как например вопрос сохранения парковой зоны вокруг украденного у одесситов здания бывшего кинотеатра «Вымпел», где местные жители просто не могут не бороться за чистый воздух для своих детей и внуков и проводят акции прямого действия, снося самовольные заборы вокруг парка. Ведь молчит мэр, молчит губернатор, молчат депутаты и их распорядители.

Это может быть протест против намерения власти и монополистов-перевозчиков повысить цены на проезд в городских маршрутках до невообразимой суммы в 4 гривны за проезд, как это было в Одессе конце прошлого года. И тогда только усилиями неравнодушных граждан Одессы, организовавших целую серию социальных акций протеста и сказавших мэру «4 грн за проезд? Давай до свидания!» – удалось остановить необоснованное повышение цен.

Социальная акция способна принять форму благотворительного концерта, на котором социальные активисты из Волонтерской группы «Время перемен» презентуют свои творческие проекты, а все деньги идут в пользу помощи бездомным животным, которые по вине человека, а совсем не инопланетян, оказались на улице и им некому абсолютно помочь. Ведь по этой конкретной проблеме молчат разнообразные бюрократические службы, зато говорят разного рода садисты, время от времени производящие свои серийные убийственные акты – отравления бездомных собак и кошек.

Социальная акция вполне способна принять даже безобидную форму прогулки, если это велосипедисты, которые выехали на организованные покатушки с целью выразить протест против отсутствия действий власти по разгрузке городских дорог от заторов и отсутствия велодорожек. Людям, перешедшим на экологичные виды транспорта, не остается другого выбора, ведь если молчать дальше, то наши города превратятся в сплошные автодорожные «пробки», а победителями будут лишь монопольные торговцы бензином и чиновники, берущие с них мзду.

Говоря в целом, это должна быть проблема, требующая привлечения внимания органов власти, которые, как правило, отчуждены от проблем людей и абсолютно не чувствуют их. Таким образом, ключевым моментом социальной акции является деятельность по привлечению внимания общества к существующей проблеме, в том числе посредством максимального распространения информации.

В последнее время все больше акций в стране имеют именно социальный, а не политический подтекст. И это совсем неудивительно, ведь социальные акции более результативны! Эффективность первых в сравнении со вторыми обусловлена тем, что участники социальных акций отстаивают во время проведения таковых свои собственные интересы, интересы своих близких и собратьев по социальной группе, а не каких-то далеких от их интересов политических сил и политиканов, за которыми, как правило, стоят интересы совершенно конкретных финансово-промышленных олигархических групп. То, что люди выступают за себя, за свою собственную жизнь и за свои кровные интересы, дает таким акциям огромный энтузиазм их участников, неподдельный напор и экспрессивность. Творчество масс, их самодеятельность, их эмоциональный подъем и воодушевление — никакими технологиями и деньгами не заменишь. И потому, как правило, низовые самоорганизованные акции достигают своего результата намного чаще акций, заорганизованных политтехнологами и их искусственными технологиями. Такие акции достигают результата в интересах людей, а не политиков!

Но здесь участников социальных акций ждут две серьезные опасности. Во-первых, власть предержащие и те, «кому живется хорошо на Руси» через подконтрольные рычаги, которыми они обладают, всячески пытаются внести в головы людей неверие в собственные силы и в успешность таких методов прямого действия, посеять апатию и безысходность, наконец, отвлечь развлечениями «а-ля Верка Сердючка» (суррогат культуры) или «Чемпионат Украины по футболу» (бизнес-шоу, не имеющее отношения к настоящему спорту). А когда это не удается, то пытаются законодательно ограничить, затруднить или запретить право на протест. А во-вторых, к успешным протестам всегда пытаются прилипнуть разномастные политики от бизнеса, и здесь не так важно какого именно они цвета, фиолетовые или серо-буро-малиновые, провластные или оппозиционные, а важно то, что они дискредитируют такие акции и ослабляют потенциальную возможность их успеха, а если и это не помогает, то пытаются затем все приписать себе и использовать с целью дальнейшего ограбления города, региона, страны.

Потому-то и надо учиться противостоять этим опасностям: пора совершенно отчетливо осознать, что наши собственные интересы не защитит никакой «дядя» или депутат, нас не освободит «ни бог, ни царь и не герой». Это только в детских сказках, российских телесериалах и шоу Саввика Шустера таковые встречаются, а на самом деле никакой помещик не станет защищать интересы крестьянина, потому что они ему чужды и защищать он будет исключительно свои. Надо помнить, что только вера в собственные силы и понимание того, что приложенные усилия энтузиастов не деваются в «никуда» и не пропадают даром в «пустоту», поможет нам получить максимальный результат в каждой конкретной ситуации.

Социальные акции – это важная часть жизни обыкновенного человека. Не участвовать в них, не бороться за себя и свои интересы – значит отказаться от части своей жизни, от своего «я», это по сути своей самоотрицание, суицидальная наклонность, форма мазохизма. Социальный мазохизм намного опаснее физического, потому что в этом случае человек причиняет боль не только себе, но и своим близким, всему обществу, а сама боль приобретает не только физическую, но и психологическую составляющую. Возможно ли полноценно прожить свою жизнь, которая дается нам лишь один раз, отказавшись ее реализовывать в полном объеме, отказавшись жить для себя и живя ради чужих интересов? Разве отказ от собственной жизни – это не самоубийство?

Выдающийся журналист и общественный деятель Антонио Грамши как-то заметил: «Не могут существовать просто люди, стоящие вне общества. Тот, кто действительно живет, не может не быть гражданином, не может не занимать определенную позицию. Равнодушие — это не жизнь, а безволие, паразитизм, трусость. Равнодушие — балласт истории. Это свинцовый груз новатора, это нечто инертное и вязкое, зачастую гасящее самый пламенный энтузиазм, это болото, окружающее крепость старого общества и защищающее его лучше, чем самые прочные стены, чем грудь воинов, потому что оно затягивает атакующих в свою илистую топь, обескровливает и устрашает их, вынуждая иногда отказаться от героического начинания».

А мы не равнодушны, мы живем, мы сами распоряжаемся собственной жизнью, мы участвуем в социальных акциях, мы защищаем свои интересы, мы занимаемся профсоюзной борьбой, мы помогаем другим людям, мы проявляем солидарность, мы занимаем определенную позицию и призываем это делать остальных!

ГАСЛО: Програма-мінімум “Лівої опозиції”

моDряSкиC_1483

Програма-мінімум соціалістичного об’єднання “Ліва опозиція” прийнята на І Всеукраїнському з’їзді, що відбувся 20 жовтня 2012 року. Її мета – зменшити негативний вплив кризи на добробут трудящих та розширити можливості народу на самозахист. Суттєві зміни до програми можуть вноситись під час Загальноукраїнських рад активістів, що проводяться раз на місяць. Програма містить вимоги, що мають бути реалізовані у рамках капіталістичної системи. Кінцевою метою “Лівої опозиції” є побудова самоврядного соціалізму і його трансформація у безкласове і бездержавне суспільство (комунізм). Програма, що описуватиме, якими ознаками буде наділений самоврядний соціалізм, – найближче завдання “Лівої опозиції”.

Хочете знати більше?

Завітайте на ГАСЛО

Что делать в случае выборов? Советы от “Помидора”

Как обещают синоптики, в воскресенье в Одессе будет дождь. А ещё – парламентские выборы. Поэтому перед многими одесситами встаёт дилемма – провести выходной за чашкой горячего чая перед монитором компьютера дома, или всё-таки, перепрыгивая через лужи и рискуя подхватить ОРЗ, поспешить на избирательный участок. И если уж идти, то что делать с полученным бюллетенем? Одесская группа «Левой оппозиции» и редакция «Помидора» предлагают вашему вниманию кое-какие свои мысли по этому поводу.

в34ы572б95о64р61 Во-первых, и для внимательных читателей «Помидора» это совсем не новость, ни в коем случае нельзя голосовать ни за одну из политических партий. Ни за правящую Партию регионов, на совести которой все антирабочие, антисоциальные и антидемократические «реформы» последних лет. Ни за липовую «оппозицию», сборище обанкротившихся политиков, мечтающих занять место регионалов с одной-единственной целью – следовать тем же самым антинародным курсом, что и они. Ни за бутафорских «коммунистов», давно и уверенно занявших место в подтанцовке крупного капитала. Ни за УДАР, пытающийся компенсировать полное отсутствие внятной политической платформы боксёрским авторитетом Кличко. Ни за фашистскую «Свободу» с её пропагандой ненависти и насилия. Ни за остальные полтора десятка партий и партиек. Цену всем им мы уже знаем. Никого из них нельзя поддерживать даже критически.

Теперь – что касается мажоритарных округов. В своё время «Помидор» не поленился и провёл анализ кандидатов, состязающихся за парламентское кресло во всех четырёх округах нашего города. И вот что оказалось: ни в 133-м округе на жилмассиве Таирово, ни в 134-м на Молдаванке, ни в 135-м в Приморском районе, ни в 136-м на посёлке Котовского не обнаружилось ни одного человека, за которого стоило бы отдавать свой голос. Был, правда, поэт Белый, изрядно радовавший нас своей весёлой невменяемостью, да вот беда – снял кандидатуру. Не вынесла, видимо, душа поэта… Так что, из мажоритарщиков голосовать тоже не за кого.

Что же делать в таком случае? Поскольку мы исповедуем принципы демократии и плюрализма, то предлагаем сразу несколько вариантов.

1. Можно, разумеется, просто не пойти на выборы. Такой вариант вполне допустим – тем самым выvybory_02 продемонстрируете своё презрение существующей системе и устроенному ею избирательному фарсу. Но, с другой стороны, есть опасность, что ваш сознательный протест, выраженный таким образом, раствориться в общей массе людей, проигнорировавших выборы, потому что а) лень вставать с дивана; б) подвернули ногу; в) выборы – это жидомасонская выдумка, а нам надо царя-батюшку, и всё такое прочее. А это, сами понимаете, сильно снижает общественную значимость вашего поступка. Кроме того, хотя мы и материалисты, но всё-таки вынуждены признать, что избирательные бюллетени иногда начинают жить собственной жизнью и вполне может случиться так, что вы на выборы не пойдёте, а ваш бюллетень всё равно возьмёт и проголосует…

2. Графы «не підтримую жодного» на этих выборах, к сожалению, не будет. Но никто не сможет помешать вам подойти к избирательному процессу творчески. Например, нарисовать на бюллетене что-нибудь весёлое и позитивное. Ну, например, листик конопли, или пацифистский значок. Или голову лося. Или, почему бы и нет – помидор. В этом вашем ВКонтакте, между прочим, даже конкурс такой проводиться – «Испорть бюллетень творчески». Мы такую народную инициативу всячески одобряем и поддерживаем.

3. В бюллетене нет имени милого вашему сердцу кандидата? Не беда! Вы всегда можете его добавить! Впишите в ваш бюллетень кого угодно, кто, по вашему мнению, более достоин занимать место в парламенте, чем предложенные кандидаты – хоть своего кота, хоть Льва Давидовича Троцкого. Вписывание имён выдающихся революционеров и борцов за дело пролетариата особо приветствуется.

4. В конце концов, помните – голосуя за одного кандидата, вы ущемляете права всех остальных! Так что – смело голосуйте за всех, ставя галочки напротив всех фамилий, указанных в списке. Скажем «нет» дискриминации!

Как видите, вариантов – хоть завались, вы можете выбрать любой или придумать свой собственный. Главное – не забывать, что никакой депутат никогда не улучшит качества вашей жизни. Это можете сделать только вы сами, плечом к плечу с вашими товарищами. И не на выборах, а на улицах. Как утверждает социалистическая народная мудрость, одна забастовка стоит десяти выборов. Кстати, именно это вы можете написать на своём бюллетене.

Четвертий Інтернаціонал

Враховуючи поглиблення співпраці між нашим соціалістичним об’єднанням «Ліва опозиція» та Четвертим Інтернаціоналом, «Помідор» вирішив ближче познайомити своїх читачів з цією впливовою міжнародною організацією. Почнемо знайомство ми зі своєрідної візитівки Інтернаціоналу, люб’язно наданої онлайн-версією журналу International Viewpoint.

image005 Ми – це Четвертий Інтернаціонал. Четвертий, «троцькістський», тому що попередні три зникли – через політичне зречення або організаційний колапс.

Поки все гаразд. Проте фактично Четвертий Інтернаціонал має набагато ширші історичні, теоретичні й практичні підвалини.

Пряма спадкоємність з соціалістичною лівицею, що існувала перед Першою світовою війною, та демократичною комуністичною лівицею, що існувала по ній. Якщо посилання на наші історичні уподобання допоможе з’ясувати, хто ми є, то ми ідентифікуємо себе з Карлом Марксом, Фрідріхом Енгельсом, Розою Люксембург, Володимиром Леніним і Львом Троцьким. Серед багатьох інших, хто збагатив наші аналітичні й теоретичні праці – Чернишевський, Плеханов, Гільфердінг, Отто Бауер, Георг Лукач, Паннекук, Олександра Коллонтай, Че Гевара й наш провідний товариш Ернест Мандель, який пішов від нас у 1995.

Звичайно, збудувати організацію, спроможну боротися за соціалістичну революцію, можна лише вкорінюючись у кожному національному контексті, спираючись на кращі традиції всіх течій місцевого робітничого руху.

Це також означає участь і вивчення головних революційних досвідів цього сторіччя: кастризму, маоїзму, сандінізму, революційного популізму, теології визволення та інших.

Відкритий, критичний марксизм

Четвертий Інтернаціонал характеризується відкритим, критичним підходом до марксистської теорії. Як результат – ми сприйняли й зустріли економічні, соціальні, політичні й культурні перетворення, які, протягом останніх двадцятьох років, змінили обличчя світу.

Ми живемо у світі, ґрунтованому на експлуатації та пригніченні, нерівності й соціальній несправедливості. Менше, ніж будь-коли, «класова боротьба» може бути зведена до спрощеного розуміння конфронтації між Працею й Капіталом на виробництві. Безсумнівно, тільки робітничий клас, що є єдиною соціальною силою, спроможною подолати капіталізм й очолити рух всього суспільства до визволення, встановлює баланс сил з капіталом. Проте, більше, ніж будь-коли, пролетарський рух діє у співпраці з рештою соціальних рухів: феміністичним, екологістським, «третьосвітовим», антирасистським, мультиетнічним, культурним та науковим. З рухами за рівні права, проти расової, сексуальної та національної дискримінації.

Усіма рухами, що протистоять загальному перетворенню життя на товар, знеціненню речей, людей, ідей та цінностей.

Четвертий Інтернаціонал народився у 1930-х, у найпохмуріші часи ХХ століття. Сталінізм обійняв владу у Радянському Союзі та в усіх комуністичних партіях за його межами. Фашистські або авторитарні режими ствердилися при владі в Італії, Португалії, Німеччині, Іспанії, Угорщині, Румунії… Мілітаристська, військова хвиля захлеснула соціалістичні партії. Все це вело навпростець до страхітливої світової війни.

Рішучий спротив

Четвертий Інтернаціонал визнав це положення й чинив спротив. Ми понесли чималі жертви, оскільки ніколи не йшли на згоду з сильними світу: ані з деспотичною радянською бюрократією, ані із західним капіталізмом – без різниці, у фашистському чи демократичному варіанті. Ми міцно трималися нашого подвійного гасла: демократичного, «визволення робітників є справою рук самих робітників», та інтернаціоналістичного, «соціалізм буде міжнародним, або його взагалі не буде».

Сьогодні Четвертий Інтернаціонал присутній більше ніж у сорока країнах. Не з ностальгії, але через активізм і політичні переконання. Скрізь, де є експлуатація та гноблення, буде спротив і боротьба. Ця безперервна боротьба розгорнеться на повну силу тільки тоді, коли отримає перспективу соціалістичного визволення людства. Вона матиме шанс на успіх тоді, коли найбільш свідомі й енергійні активісти згуртуються у революційну соціалістичну партію, що дискутує, рефлектує, діє й вкорінюється.

Сталінізм зник, а соціал-демократи скотилися до неолібералізму. Це залишає широкий простір для лівиці. Щоби заповнити цей простір і рухатися вперед, ми потребуємо практичного співробітництва та вільного обговорення між усіма антикапіталістичними течіями, незважаючи на їхні різні історичні витоки, траєкторії розвитку та політичні культури. Таке співробітництво можливе й нагально необхідне. З таким несектантським, радикальним духом єдності, Четвертий Інтернаціонал готується до продовження боротьби. Приєднуйся до нас!

Переклад Сергія Іщенка

Проект Декларації Лівої опозиції

x_7b4db7d4 Двадцять років тому нам обіцяли капіталізм з людським обличчям. Те, що вийшло в результаті – радше нагадує зовсім іншу частину тіла. Нам розповідають, що це тому, що капіталізм в нас неправильний. Але чи може країна, цікава світові тільки залізом, насінням і азотними добривами, дозволити собі інший, «правильний»? Нам розповідають, що в усьому винна криза і треба просто перечекати. Та хіба історія не вчить нас, що капіталізм циклічний за своєю природою й великі кризи повертаються кожні кілька десятиліть?

Минуло двадцять років, з’явилося ціле покоління, що виросло при капіталізмі. Тепер нас набагато важче надурити. Ми вже знаємо, що у капіталістичній системі багаті багатшають, а бідні біднішають, і багаті не поспішають ділитися з бідними. Ми вже не віримо оповідкам про «державу для всіх», і бачимо, що чиновники й політики є слугами грошових мішків, але аж ніяк не нашими. Слово «реформа» викликає в нас не захват, як двадцять років тому, а побоювання: котре з прав і гарантій відберуть в нас цього разу?

Ми поволі навчаємось захищати наш конкретний життєвий інтерес. Протестні виступи останнього часу доводять, що питання боротьби за соціальні та громадянські права знову стають частиною політичного порядку денного. Проте, борючись проти «реформ» (чи, правильніше, «деформ»), відстоюючи своє право на гідне людської істоти життя, виступаючи проти існуючого положення – чи бачимо ми альтернативу? Різнокольорові політики заявляють про свою «опозиційність», але ми вже знаємо ціну таким заявам. Вони змагаються не за те, яким курсом йти країні, а тільки за те, хто саме з них провадитиме одну й ту саму політику. Партії, які називають себе «лівими», які начебто мали б відстоювати наші права, врешті знайшли своє місце у підтанцівці великого капіталу. Опозиції немає. Лівих теж. Але суспільство має таку потребу. Потребу в Лівій опозиції.

Тому ми створюємо нову, радикально-антикапіталістичну, інтернаціоналістичну, феміністичну та екологічну політичну організацію. Організацію, що висловлюватиме інтереси тих, чиї голоси не бажає чути капіталізм – людей найманої праці. Ми створюємо Ліву опозицію.

Суспільство потребує змін. Для змін потрібні чіткі пріоритети. Якщо ви вважаєте, що капіталізм може мати людське обличчя, то, як мінімум, один з них вже точно не розділяєте. Так, за часів бурхливого економічного зростання капіталізм може дозволити собі подарувати трудящим соціальні права й гарантії. Проте як тільки зростання змінюється спадом – постає загроза втрати не лише їх, але й елементарних засобів існування. Ця загроза вже підняла народи арабських країн до повстання. Не може бути людського обличчя в системи, в основі якої – бажання прибутку за будь-яку ціну. Якщо ми хочемо стабільного добробуту для всіх та сталого розвитку суспільства – ми мусимо вийти за межі капіталізму.

Ми не боремося за чесну владу. Будь-яка влада при капіталізмі напряму чи опосередковано підкуплена багатими й відчужена від суспільства своїми надмірними привілеями. Нас намагаються переконати, що єдина альтернатива капіталізмові – це тоталітарна держава, лякають привидами сталінізму та застою. Насправді, цей вибір – від лукавого. Неможлива свобода без справедливості, і справедливість без свободи. В усякому разі, так вважаємо ми – Ліва опозиція. Нам потрібен самоврядний соціалізм, в якому засобами виробництва володіє не купка бізнесменів, а маси трудящих – саме ті, хто й створює своєю працею, своїми руками й розумом, всі існуючі блага. Суспільство прямої демократії, в якому керувати економікою та суспільним життям зможе кожен, хто здобуває на життя працею.

Ми вже навчилися захищати наші права. Проте цього замало. Настає час переходити від оборони до наступу, бо тільки так можна здобути перемогу. А для цього необхідна ясна програма дій.

Наші цілі

1) Пропаганда соціалістичних поглядів. Солідарність і рівність для нас – це не просто красиві гасла, але єдині умови розвитку як суспільства в цілому, так і кожної окремої людини. Комусь може здатись, що ми не можемо розглядати проблеми з точки зору роботодавців. І ця підозра абсолютно вірна. Наша мета – пріоритет прав трудової більшості. Ми прагнемо сутнісного оновлення українського лівого руху, й водночас – повернення до його історичного коріння, скомпрометованого сталінізмом та радянською епохою. Ми шукаємо альтернативу капіталістичному Вавилону, модель майбутнього, ґрунтованого на соціалізмі та прямій демократії. Ми не ностальгуємо за СРСР й критично оцінюємо створене у ньому суспільство, але водночас визнаємо досвід і визвольний потенціал Революції 1917 року й революційних процесів, які відбувалися у Радянській Україні та інших радянських республіках у 20-х роках.

Ми – антиімперіалісти та інтернаціоналісти.

Дискримінацію за національною чи будь-якою іншою ознакою ми розглядаємо як не лише антигуманне, але й вигідне пануючим класам явище. Соціалістична альтернатива капіталізму може будуватися тільки на реальній солідарності всіх груп людей праці незалежно від мови, статі, раси, національного походження чи інших особливостей. Інтернаціоналізм для нас не обмежується вузьким колом «братських народів», й означає прагнення до збереження й розвитку багатоманітності людської культури всіх груп.

2) Захист соціальних і громадянських прав працюючої більшості. Основні трудові, житлові права, право на безкоштовну освіту й медицину були здобуті завдяки революціям минулого. Ми знаємо, що свого часу саме Радянський Союз був країною, котра одна з перших визнала численні громадянські й політичні свободи. З кінця 20-их років, з утвердженням епохи сталінізму і до розпаду СРСР, ці права перетворювались на порожню декларацію. Сьогодні ж влада намагається ліквідувати навіть згадку про численні гарантії, побоюючись, що народ зможе використати їх на свою користь. Ми розглядаємо себе нерозривно від профспілкового, студентського та будь-якого іншого низового руху, який базується на усвідомленні широкими масами своїх справжніх інтересів. Ми зацікавлені у всебічному розвитку низової самоорганізації трудящих. Задля цього ми працюємо у профспілках, а також в організаціях та мережах соціальних протестних рухів. Нашою метою не може бути невдоволення окремим звуженням наших прав, а лише цілісна критика неоліберальної політики, яка допускає економію на людському житті.

3) Розвиток наступу за наші права:

— Розширення прав працівників і профспілок (запровадження робітничого контролю на підприємствах, надання законодавчої ініціативи профспілкам)

— Побудова справедливого інформаційного суспільства (скасування комерційної таємниці, скасування права інтелектуальної власності на продукти мистецтва й науки, використання мережі Інтернет для доступу кожного до суспільного управління, контролю за органами влади та економікою)

— Захист довкілля (отримання прибутку не може бути виправданням для шкоди навколишньому середовищу, розвиток альтернативної енергетики)

— Зміцнення самоврядування (децентралізація влади, підзвітність представників влади, можливість блокувати рішення місцевої влади з ініціативи громади)

4) Боротьба за побудову соціалістичної економічної системи. Економіка має слугувати всьому суспільству, а не капіталістам, які утримують власність лише за допомогою апарату примусу. Результати народного господарства мають спрямовуватись на забезпечення корінних людських потреб, освіту, науку, охорону здоров’я, а не поповнювати прибутки окремих капіталістів. Держава як апарат насилля «представників народу» над самим народом має відійти в минуле.

Час безсилого викриття злочинів капіталізму минув. Настав час виконувати вирок історії!

Україна має право на гідне життя. Україна має право на самоврядний соціалізм.

Почему марксизм не нужен рабочим?

До сих пор во всем мире существуют сотни и тысячи людей, которые считают себя последователями учения Карла Маркса, то есть марксистами или коммунистами. Многие из них состоят в зарегистрированных и незарегистрированных организациях, некоторые из этих организаций называются партиями, они представлены в парламентах, другие – наоборот подвергаются полицейскому преследованию и запрещены. Но для основной массы людей Маркс – лишь один из многих философов или основателей своей религии, живший в далеком для нас 19-м столетии. В прошлом, 20-м веке последователи Маркса, коммунисты, захватили власть на одной трети территории Земли – Россия, Китай, Восточная Европа, Куба, Вьетнам… Конец 20-го века был, казалось бы, крахом коммунизма, показавшим полное его поражение. Но до сих пор правящая партия Китая называет себя коммунистической, а в каждой стране, даже самой развитой и благополучной  можно найти последователей Карла Маркса. В большинстве случаев это маргиналы – то есть никому не известные группы или секты. В чем секрет такой живучести этих идей?

«Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей – обретут же они весь мир! Пролетарии всех стран соединяйтесь!» — этими словами заканчивается «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, написанный в 1847 г. Кто такие пролетарии? Слово пришло к нам из Древнего Рима. Там оно означало бедняков, которые наполняли римские курии (избирательные округа). «Отличие современных пролетариев от пролетариев древнего Рима в том, что те жили за счет общества, а теперешние пролетарии содержат своим трудом все общество», — писал Маркс. «Пролетарий – это воплощенный наемный труд». «Наемный рабочий живет постольку, поскольку приносит прибыль капиталисту, и выбрасывается на улицу, как только перестает приносить прибыль».

Но нынешним рабочим марксизм не нужен. Он им неинтересен. Исключения – единицы на десятки и сотни тысяч — лишь подтверждают правило. Почему так произошло? Ведь еще сто лет назад в большинстве стран мира были массовые многотысячные рабочие партии, боровшиеся под знаменем марксизма за социализм, за освобождение трудящихся от гнета капитала и деспотизма. Может быть, сейчас нет рабочих? Так нет же. В мировом масштабе, около 15 лет назад насчитывалось 884 млн. человек, работающих по найму, из которых 85 миллионов — сельскохозяйственных рабочих. (http://propaganda-journal.net/4235.html). Из общего числа занятых в мировой экономике около 2,5 млрд человек рабочие составляют наверное самую многочисленную социальную группу.

Тем не менее, марксистам и коммунистам рабочие сейчас не верят. Главная заслуга в этом бесспорно  принадлежит сталинистам, которые объявили о построении социализма в Советском Союзе и подобных ему странах «социалистического лагеря».  Если коммунизм породил таких чудовищ  как ГУЛАГ и колхозы, Сталин, Мао и Чаушеску, то ему действительно место на свалке истории, а марксисты  — лишь очередная секта вроде Белого Братства или Аум сенрикё. Другое дело, если мы признаем, что никакого социализма в Советском Союзе и ему подобных странах не было и быть не могло, а тот строй, что там существовал не что иное, как государственный капитализм. Об этом писали и говорили многие левые критики того режима: Мария Спиридонова, Тимофей Сапронов, Гендрик Сневлиет, Амадео Бордига, Гавриил Мясников, Иван Майстренко… За свои идеи эти люди поплатились тюрьмами и ссылками, а некоторые и жизнью. Но подавляющей массе современных рабочих эти имена ничего не говорят. Да и нужны ли они им?

Что может дать рабочим марксизм или левый коммунизм? Если коротко – веру в свою исключительную историческую миссию. Нужна ли эта миссия, эта роль освободителя человечества современному рабочему классу? Пока этот класс отлично чувствует себя в этой системе и без марксизма и коммунизма. Старшее поколение радуется внукам и детям, младшее – пиву, водке, футболу, девушкам и Интернету. Зачем в это все еще вмешивать политику? Но марксизм говорит, что так не будет вечно. Кризисы капитализма повторяются и будут повторяться с нарастающей силой, и рано или поздно наступит момент, когда все человечество встанет перед выбором: социализм или варварство, власть организованного рабочего класса или мировая война, ведущая к гибели человечества.

А.З.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЛЕВЫХ

Автор: Сергей Ищенко

Прозвучавший в начале сентября призыв одного из наиболее крупных и серьёзных участников левого движения – Организации марксистов (ОМ) – к левым группам и активистам о создании нового левого политического субъекта (с ним можно ознакомиться тут) – вызвал у нас, коллектива одесского интернет-журнала «Помидор», большой интерес. Для украинской «лівиці», по нашему мнению, просто необходимо преодолеть сектантские моменты, групповые и субкультурные предрассудки, выйти на новый уровень. Поэтому, когда ОМ объявила начало дискуссии о будущем левого движения в Украине, мы приняли решение присоединиться к этому процессу.

 IMG_20100918_113614 В субботу, 18 сентября, в киевском институте «Новая демократия», состоялся «круглый стол», посвященный этому вопросу. Участие в нём приняли около пятидесяти активистов разных левых групп из Киева, Харькова, Одессы, по скайпу присоединились крымские товарищи. Кроме ОМ, были представлены сообщество «Ліва думка», боевой студенческий профсоюз «Пряма дія» и другие, в том числе и наша редакция. Дискуссия продолжалась больше трёх часов. В принципе, идею переформатирования левого движения и объединения разрозненных групп поддержали практически все присутствующие. А вот видение этого процесса, как оказалось, разное.

В этой связи хотелось бы изложить свой взгляд на проблему. Сразу оговорюсь, что это моё личное мнение – оно может не совпадать с позицией других членов редакции «Помидора».

1. Объединительная инициатива ОМ – явление, конечно же, само по себе крайне позитивное. Создание на левом фланге украинского общества новой политической силы давно стало необходимостью. Существующие «левые» партии, честно говоря, не хочется даже критиковать. Коммунистическая, Социалистическая партии и Союз левых сил прекрасно себя чувствуют, работая в правительстве крупного капитала. Более того, лидер одесских коммунистов Евгений Царьков на пресс-конференции «собора гражданского согласия» в августе так прямо и назвал Партию регионов «нашими старшими братьями». «Прогрессивные социалисты» окончательно переквалифицировались в борцов за «православное отечество» и левыми не являются даже в риторике. Инициатива Всеукраинского союза рабочих по созданию «рабочей партии Украины (марксистско-ленинской)» особого восторга также не вызывает: судя по всему, речь идёт о новой версии всё той же КПУ. С другой стороны, в условиях отсутствия настоящей левой, на социальной теме пытаются спекулировать разного рода правые популисты начиная с Тимошенко, а также фашисты – от респектабельной и стремящейся в парламент «Свободы» до уличных «автономных правых».

Альтернативная левая представлена небольшим числом групп, среди которых до недавнего времени процветали взаимные сектантские предрассудки, продиктованные личными симпатиями и антипатиями, личными историями прихода в движение и т.д. За последние несколько лет эта тенденция, как мне кажется, в целом была преодолена. Альтернативные левые научились работать вместе и выступать единым фронтом. Подтверждение этому – первомайские демонстрации, совместные целевые кампании (против нового Трудового кодекса, против милицейского беспредела и т.д.). В конце концов, вполне конструктивная дискуссия на субботнем «круглом столе», собравшем представителей разных групп с разной историей, тоже о многом говорит. Следующим шагом должна стать реорганизация движения, создание левого политического субъекта, противостоящего как господству капитала, так и соглашательству «старых левых» – в этом с Организацией марксистов нельзя не согласиться.

2. В обращении ОМ перечислены общие принципы объединения левых. Это антикапитализм, интернационализм, антифашизм и политический радикализм. Полностью согласен, но добавил бы ещё один принцип, являющийся, по-моему, чрезвычайно важным – демократизм. В условиях усиления авторитарных тенденций именно левые силы должны выступать в качестве наиболее последовательных и принципиальных борцов за демократию. Так оно, собственно говоря, и происходит. Тем более, учитывая, что действительная демократия невозможна в условиях классового господства, борьба за демократические права и свободы становится пунктом переходной программы, связывающей повседневные требования трудящихся с перспективой социалистического переустройства общества.

3. Антикапиталистическая левая организация, по моему мнению, должна строиться на плюралистической основе. То есть – свобода создания не только платформ (объединения единомышленников по какому-то конкретному, отдельному вопросу), но и фракций. Тем более, что такие фракции в любом случае возникнут – они де-факто уже существуют, пусть неформально, даже внутри самой Организации марксистов, не говоря уже о том, что к объединительному процессу подключаются группы, стоящие на разных идеологических позициях.

На субботней встрече не говорилось о создании левой партии. И это радует. Объективная реальность заключается в том, что создать полноценную партию украинским левым на сегодняшний день не под силу. А просто назваться «партией» — какой в этом смысл? Необходимость сегодняшнего дня – создание широкой левой политической организации, способной, с одной стороны, активно участвовать в рабочем и других социальных движениях, бороться против правых популистов за гегемонию в этих движениях, а с другой – представлять левую идею и левые ценности в общественном пространстве. Когда у нас будет достаточно массовое движение, тогда и возникнет необходимость создания партии.

4. При всей моей симпатии к Организации марксистов, я согласен с теми, кто считает, что перезагрузка ОМ под новым названием особого смысла не имеет. Ведь главная задача для нового левого политического субъекта – привлечение новых сил. Поэтому не следует требовать от его участников номинального признания верховенства марксистской доктрины. Нужно попытаться объединить всех тех, кто готов бороться против неолиберализма и стоит на интернационалистских позициях. А это достаточно разные люди: анархисты и антифа, деятели профсоюзного и социального движения, лево-либеральные правозащитники, студенческие активисты, в конце концов, даже честному и последовательному социал-демократу в сегодняшней Украине ничего не остаётся, кроме как присоединяться к радикальным левым… Отталкивать всех этих людей недопустимо. С ними нужно работать. А уже наша задача как марксистов – сформировать в широкой левой организации марксистское ядро и революционизировать тех, кто уже знает, что капитализм – это зло, не пока не готов признать, что единственный способ победить это зло – революция.

В целом же, инициатива Организации марксистов по объединению левых правильная и своевременная. А о путях такого объединения можно и нужно спорить. Ждём продолжения дискуссии!